ssue time 2018.09

 

 

拍摄天数:一天                                                拍摄景点:卡吉尔山  但尼丁大教堂  17世纪火车站 

服装提供:女士任选婚纱礼服共二套, 男士任选礼服共一套

化妆提供:化妆用品,饰品免费使用                              拍摄跟妆:全程摄影师一对一拍摄,全程化妆师一对一跟妆

车辆提供:拍摄途中所有车费,油费,过路费全含                  拍摄数量:拍摄200张以上底片

 婚纱产品:精修相片30

 

卡吉尔山  但尼丁大教堂  17世纪火车站

[套餐一][套餐一]